„Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej

przedsiębiorczości akademickiej”

we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej

image1 image2 image3

Celem projektu realizowanego przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej jest rozwój specjalistycznej wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu telekomunikacji lub grafiki komputerowej w formie bezpłatnych warsztatów z naciskiem na kreowanie przedsiębiorczych postaw oraz zdolności implementacji wiedzy merytorycznej do gospodarki. Projekt odpowiada potrzebom rynku, sprzyja podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. W rezultacie kluczowym priorytetem przedmiotowego projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej oraz zmniejszenie barier pomiędzy sferą nauki a gospodarką.

Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

Czytaj więcej