Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych na zakończenie warsztatów w ramach programu „Kreator Innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

Ankieta na zakończenie warsztatow I Edycja

Ankieta na zakończenie warsztatow II Edycja