Projekt w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” jest realizowany przez Wrocławską Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej w latach 2012 - 2014.

Misją uczelni jest kształcenie studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska), nauczanie specjalistycznej wiedzy w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami, a także kształtowanie u studentów otwartości na świat, kreatywności, umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, poszanowania praw człowieka oraz tolerancji.

Głównym merytorycznym profilem Uczelni jest informatyka. Na kierunku Informatyka prowadzone są studia I i II stopnia: studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie studia uzupełniające. Kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ramach studiów dostępnych jest wiele specjalizacji, m.in. Zaawansowane technologie sieciowe, Grafika Komputerowa 3D czy Programowanie. Oprócz przygotowania informatycznego studenci WWSIS zostają wyposażeni w wiedzę ogólnoekonomiczną oraz ogólnospołeczną.

Dzięki tym właściwościom oraz doświadczonej i posiadająca szerokie kompetencje kadrze zarządzającej projekt w ramach programu Kreator Innowacyjności na Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej jest dofinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Projekt jest zarządzany według następującego modelu:

Koordynator Projektu - mający za zadanie sprawować pieczę nad poszczególnymi działaniami przy realizacji projektu, kontrolowanie osiągniętych rezultatów oraz koordynowanie działań pozostałych uczestników,

Grupa Pedagogiczna – zespół naukowy pod kierownictwem, którego jest przygotowywana merytoryczna część projektu zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Grupa Pedagogiczna odpowiada za przygotowanie programu warsztatów z zakresu telekomunikacji, grafiki komputerowej oraz przedsiębiorczości. Jest także odpowiedzialna za ustalenie zasad rekrutacji oraz czuwanie nad jakością prowadzonych zajęć.

Grupa Organizacyjna – to zespół specjalistów, odpowiadających za kompleksową organizację projektu oraz nadzorowanie jego poszczególnych etapów. Specjaliści z tego zakresu są również odpowiedzialni za kompleksową obsługę uczestników projektu, realizowanie akcji promocyjnej oraz wsparcie procesu rekrutacji.