Informacje ogólne – warunki uczestnictwa

Założenia projektu w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowanego we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej (WWSIS), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest zorganizowanie bezpłatnych warsztatów, które stworzą możliwość rozwoju uczestników w zakresie najnowszych technologii informatycznych oraz będą sprzyjały rozwojowi wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir.pl) oraz poprzez link: http://www.bip.nauka.gov.pl/.../kreator_innowacyjnosci.pdf

 

Projekt w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” realizowany we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej dąży do poszerzenia wiedzy oraz umiejętności biznesowych wśród osób specjalizujących się w dziedzinach związanych z technologiami z zakresu telekomunikacji oraz grafiki komputerowej, będących jednymi z kluczowych dziedzin dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Poszerzenie wiedzy na temat przedsiębiorczości stworzy z kolei szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, w której będzie można z sukcesem wykorzystywać nabyte kompetencje.

W celu osiągnięcia tych priorytetów zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty kreujące szansę na podniesienie wiedzy oraz umiejętności we wspomnianych sferach.

 

Projekt realizowany we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej ma na celu:

1. Rozwój kompetencji z zakresu telekomunikacji lub grafiki komputerowej,

2. Wykorzystanie w praktyczny sposób nabytej wiedzy i kompetencji,

3. Uzyskanie wiedzy i umiejętności biznesowych potrzebnych do uruchomienia własnej działalności gospodarczej,

4. Rozwój przedsiębiorczości akademickiej,

5. Rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz wdrażanie i rozwijanie idei gospodarki opartej na wiedzy,

6. Zmniejszenie barier pomiędzy sferą nauki a gospodarką,

7. Podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości oraz doskonalenie umiejętności zarządzania własnością intelektualną,

8. Upowszechnienie wyników kształcenia poprzez ich prezentację na Konferencji Naukowej, będącej częścią Projektu oraz na Forum strony Projektu,

 

Projekt WWSIS obejmuje do wyboru dwa rodzaje warsztatów: „Przedsiębiorczość innowacyjna - telekomunikacja” oraz „Przedsiębiorczość innowacyjna – grafika komputerowa”. Każdy ze wspomnianych modułów będzie obejmował 226 godzinne warsztaty z telekomunikacji lub grafiki komputerowej oraz dodatkowo 60 godzin zajęć z przedsiębiorczości.

 

Warsztaty dla uczestników projektu w ramach programu Kreator Innowacyjności są całkowicie bezpłatne.

 

Szczegółowa informację na temat odpowiednich modułów można znaleźć w zakładce Warsztaty oraz Harmonogram

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

Projekt kierowany jest do osób posiadających następujące kompetencje:

- studentów, absolwentów szkół średnich bądź wyższych,

- podstawową wiedzę z zakresu grafiki komputerowej lub telekomunikacji,

- posiadających lub pragnących zdobyć doświadczenie zawodowe we wspomnianych zakresach,

- pomysł na projekt z zakresu IT, który będzie realizowany w ramach warsztatów.

 

Więcej na temat rekrutacji do Projektu można znaleźć w zakładce Rekrutacja