W trakcie trwania Projektu w ramach programu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" będą realizowane bezpłatne warsztaty w oparciu o następujące moduły: telekomunikacja (226 godzin), grafika komputerowa (226 godzin) oraz przedsiębiorczość (60 godzin).

Poniżej przedstawiono bloki tematyczne przypisane do poszczególnych modułów podczas realizowanego Projektu.

Moduł telekomunikacji:

 • Podstawy sieci komputerowych
 • Analiza poszczególnych warstw modelu ISO OSI
 • Adresacja IP
 • Konfiguracja podstawowych urządzeń sieciowych
 • Projekt kompleksowej sieci teleinformatycznej do obsługi wybranego obiektu użyteczności publicznej
 • Sieci telefonii komórkowej 2G, 3G i 4G z uwzględnieniem wpływu pola elektromagnetycznego na człowieka
 • Projekt linii radiowej dla telefonii GSM
 • Sieci multimedialne
 • Sieci wideokonferencyjne
 • Sieci ISDN
 • Szerokopasmowe sieci kablowe
 • Satelitarne sieci multimedialne
 • Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych
 • Modelowanie popytu na usługę telekomunikacyjną
 • Przygotowanie studium wykonalności
 • Modelowanie usługi w języku UML
 • Projekt fizycznej infrastruktury teleinformatycznej
 • Projekt sieci telewizji kablowej dla zdalnego obszaru

Moduł grafiki komputerowej:

 • Teoretyczne podstawy grafiki 2D
 • Teoretyczne podstawy grafiki 3D
 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • 3ds Max
 • Adobe Flash
 • Modelowanie obiektów 3D w Open GL
 • Cienie na scenie 3D w Open GL
 • Mapowanie tekstur w Open GL
 • Animacja w Open GL
 • WebGL – grafika 3D w Internecie

Moduł przedsiębiorczości:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Księgowość w działalności gospodarczej
 • Finansowanie działalności gospodarczej
 • Biznesplan w praktyce
 • Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwie
 • Akademia menadżera